İstanbul Üniversitesi Sanal Laboratuvar Projesi

← Portfolyoya geri dön

İstanbul Üniversitesi Kimya Bölümü için; öğrencilerin ders ortamında uygulamalı olarak kullanacakları 8 deneyden oluşan bir proje geliştirildi. Proje Flash ortamındaki tasarımlar ve dinamik yazılım altyapısından oluşmakta. Projede; öğrenciler, deneylerinin her aşamasını online olarak ders sorumlusu öğretim elemanıyla paylaşabilmekte, öğretim elemanının yönetim panelinden verdiği onay ve yanıtlarla öğrenciler deney süreçlerine devam edebilmektedir.

  • Uygulama