Hertz ABD Bayi Portalı

Projede Quickbooks Muhasebe yazılımıyla tam entegrasyon sağlanarak;

- Cari ve ürün bilgilerinin Quickbooks’tan portala çekilmesi,
- Portalda cariler için kullanıcılar oluşturulması,
- Portal üzerinden sipariş verme, düzenleme, iptal etme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
- Sipariş verme-düzenleme-iptal süreçlerinin portal üzerinden yönetimi ve tüm süreçlerin Quickbooks’a gönderilmesi sağlandı.